HİZMET SÖZLEŞMESİ
Bu Hizmet Şartları Sözleşmesi ve Kullanıcı Hakları metni, www.aldi
va.com.tr ve müşterileri arasında yapılan ticari ilişkiye ait sipariş ver-
me, sipariş gönderme, teslim alma, sipariş ücreti ödeme, iade, gizlilik,
güvenlik ve buna benzer öğeleri düzenleyici bir metin durumundadır.
SİPARİŞ GÖNDERİMLERİ VE TESLİMAT
Siparişiniz yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün
için müşterimizin belirttiği teslimat adresinizin uzaklığına bağlı olarak
sitemizde açıklanan süre içinde müşterilerimizin veya onun gösterdiği
adresteki kişi ya da kuruluşa teslim edilir. Teslimatlar yalnızca sitemiz
tarafından belirlenen kargo şirketleri veya dağıtım ağımız vasıtası ile
kimlik kontrolü yapılarak teslim edilecektir. Müşterilerimiz farklı bir
kargo şirketi ile teslimat talep edemez.
Siparişlerinizde kargo ücreti, sitemizde alışverişin son aşamasında
müşterilerimizden toplam sipariş bedelinin üzerine eklenerek karşıla-
nır. Siparişlerin kargo ücreti müşterilerimize otomatik olarak sitemiz-
de belirtilir. Kargo ücretleri, alışveriş sırasında websitemizde online
olarak hesaplanıp faturaya eklenir. Sepet sayfasında müşterilerimizin
ne kadar kargo bedeli ödeyeceği her zaman bellidir ve bu açıkça belir-
tilir. Böylece son aşamadaki ödeme miktarına ürün fiyatıyla kargo fi-
yatı birlikte yansır. Siparişler bizden gönderici ödemeli çıktığı için
müşterilerimiz sipariş ettiği ürünleri teslim alırken herhangi bir ekstra
ücret ödemez.
Eğer siparişinizi ön sipariş olarak vermişseniz, websitemizde size be-
lirtilen günde siparişiniz size ulaşmış olacaktır. Bu sürede 1 ya da 2
gün gecikme olabilir.
Sipariş edilen ürün, müşterilerimizden farklı bir kişi ya da kuruluşa
teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı ka-
bul etmemesinden websitemiz ve şirketimiz sorumlu tutulamaz.
Müşterilerimiz sipariş paketini teslim alırken mutlaka kontrol etmeli
hasarlı ve hatalı paketleri teslim almamalıdır. Paket teslim alındığı
anda sipariş kargo görevlisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak tes-
lim edilmiş sayılacaktır. Bu nedenle siparişlerinizi teslim alırken kargo
görevlisinin önünde paketinizi açmanızı ve onun önünde -eğer varsa-
sorunlu ürünleri tespit etmenizi önemle sizden talep ediyoruz. İade iş-
lemini başlatmak için, kargo görevlisinin şahitliğinde durumu tutanağa
geçerek bizi bilgilendirmelisiniz. Teslim aldığınız paketin sizden önce
açılmış olup olmadığı ya da gelen paketin deforme olup olmadığı, tu-
tanakta mutlaka belirtilerek hem siz hem de kargo görevlisi tarafından
imzalanmalıdır.
Müşterilerimiz internet sayfasında istenilen tüm bilgileri eksiksiz ve
doğru olarak girmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. www.aldiva.com.tr’den
satışlar 18 yaşın üzerindeki ve Türkiye’de ikamet eden müşteri-
lerle gerçekleştirilir. Müşterilerimiz bizleri yanıltılarak 18 yaşın altın-
da olduğu halde siparişi gerçekleştirirse websitemiz tek taraflı olarak
siparişin iptali hakkına sahiptir. Bu tip bir durumda şirketimizin karşı-
laşacağı hukuksal sorundan müşterimiz ve/veya birinci derece velisi
sorumlu olup; her ne şart altında olursa olsun hiçbir hak ve alacak ta-
lep edemeyecektir.
www.aldiva.com.tr zaman içerisinde ödeme seçeneklerini değiştirme-
ye, artırmaya, azaltmaya ya da kaldırmaya yetkilidir. Vergi hariç (Tax
free) satış yapılmaz. Satışı yapılan tüm ürünlerde K.D.V uygulanır.
Şirketimiz www.aldiva.com.tr websitesinde kullanıcılarına verdiği
hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabi-
lecek arıza ve ya diğer teknik sebeplerden; bu hizmetlerin verilmesine
ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından; dona-
nım, yazılım ve internet sunucusundan ya da stok sıkıntısından kay-
naklanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.
www.aldiva.com.tr, TAYYAR Investment aittir. Site içerisinde adı ge-
çen ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari
adları olabilir. TAYYAR Investment. sahibi bulunduğu www.aldiva.com.tr
internet adresi ve sanal mağazasında önceden bildiride bulun-
maksızın site içeriğini, ürün fiyatlarını ve buna benzer tüm site bilgi ve
öğelerini değiştirme hakkını saklı tutar. Sitemizi kullanan tüm ziyaret-
çi ve üyelerimiz; yukarıda açıklanan bilgi ve uyarıları kabul etmiş sa-
yılırlar.
Havale ödemesi seçeneğiyle verilen siparişlerde, siparişin ücreti 3 gün
içerisinde yapılmazsa sipariş otomatik olarak iptal edilecek ve 3 gün
boyunca o müşteri için ayırtılmış ürün stoklara yeniden eklenerek satı-
şa çıkarılacaktır. Bu durumdan ötürü siparişin iptal edilmesi ve stoğun
bitmesi ile müşterinin o ürünü tekrar sipariş edememesi gibi durum-
lardan şirketimiz sorumlu değildir. Bu durumdan ötürü oluşacak tüm
masraflar müşterilerimize ait olup, oluşabilecek tüm sorunlardan şirke-
timizin muaf olduğu müşteriler tarafından kabul edilir.
Hizmet Şartları Sözleşmesi ve Kullanıcı Hakları metninden doğan her
türlü ikili anlaşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen
değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Tüketici Mahke-
meleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda müşterimiz sitemizde yer alan
tüm sözleşmeler ve kullanım hakları koşullarını kabul etmiş sayılır.