KULLANIM KOŞULLARI
Bu internet sitesine girmeniz, herhangi bir bilgiyi kullanmanız ve alış-
veriş yapmanız www.aldiva.com.tr’nin tüm sözleşmelerinin koşullarını
kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer
verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali,
haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya
da dolaylı hiçbir zarardan www.aldiva.com.tr sorumlu değildir.
www.aldiva.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer
sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti
hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
www.aldiva.com.tr işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet,
ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir
ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, ya-
yını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında
yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler
de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları
için de geçerlidir.
www.aldiva.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer
sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti,
silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, servis sağlayıcıdan
kaynaklanan sorunlar, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha
veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması
hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Bu internet sitesi www.aldiva.com.tr'nin kontrolü altında olmayan
başka internet bağlantıları veya referanslar içerebilir. www.aldiva.com.tr
bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan so-
rumlu değildir.
www.aldiva.com.tr bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile
internet sitesindeki tüm bilgi, resim, www.aldiva.com.tr markası ve
diğer markalar, www.aldiva.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif,
yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan
teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş meto-
du ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara
ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir ve yasal koruma al-
tındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin
alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak
üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana
çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez,
postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet site-
sinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak
kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerekti-
rir.
www.aldiva.com.tr 'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları
saklıdır. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ula-
şabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir
başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün de-
ğildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışve-
riş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tut-
mak amacıyla hiçbir şekilde www.aldiva.com.tr veya ona hizmet ve-
ren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye
yönelik tüm işlemlerin www.aldiva.com.tr ara yüzü üzerinden banka
ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
www.aldiva.com.tr, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini
güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her gi-
rişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.